Regulamin

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep internetowy: www.sklep.bamid.pl należący do firmy BAMID s.c. Adrian Kurkowski, Michał Kurkowski, z siedzibą przy ul. Warszawska 1A, 09-530 Gąbin, Numer NIP: 774-251-73-34, REGON: 611053957
2. Serwis internetowy Sprzedającego funkcjonuje pod adresem www.sklep.bamid.pl
3. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym bamid.pl, zwanym dalej Sprzedającym.
4. W momencie złożenia zamówienia oraz zapłaty określonej kwoty przez Kupującego zamówienie zostaje przyjęte przez Sprzedającego do realizacji.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok korzystając ze strony Sklepu.
6. Rejestracja w Sklepie jest jednoznaczna z akceptacją przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją zamówienia, obsługą reklamacji oraz wysyłaniem ofert.
7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia przez Sprzedajacego.
8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, usunięcia ich bądź poprawienia.
9. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedający jest uprawniony, na podstawie art.18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do realizacj zakupów przez sklep www.sklep.bamid.pl
10. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
11. Firma BAMID zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
12. Minimalne zamówienie w przypadku dzianin wynosi 1szt czyli 0,5 mb (metra bieżącego) lub jego wielokrotność i jest odcinane z całości materiału tj. belki, dlatego też 1szt lub jej wielokrotność jest towarem „Na indywidualne zamówienie klienta” i o ile nie posiada ona wad fabrycznych nie podlega zwrotowi.
13. Minimalne zamówienie w przypadku dzianiny ściągaczowej wynosi 1szt czyli 0,1mb (metra bieżącego; 10cm) lub jego wielokrotność i jest odcinane z całości materiału tj. belki, dlatego też 1szt lub jej wielokrotność jest towarem "Na indywidualne zamówienie klienta" i o ile nie posiada ona wad fabrycznych nie podlega zwrotowi.  
14. Kupujący rejestrując się w sklepie oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń.

Formy Płatności i Dostawy

1. Cena towaru podana w sklepie jest ceną brutto za 0,5 mb (metra bieżącego) i nie zawiera ona kosztów wysyłki.
2. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej dane niezbędne do dokonania płatności przelewem.
3. Realizacja zamówienia w przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego odbywa się w momencie zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu.
4. Koszt wysyłki towaru pokrywa Kupujący.
5. Towar wysyłany jest do Kupującego tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
6. Koszt wysyłki uzależniony jest od wagi paczki i wynosi on 14zł/brutto za każde 20kg.
7. W przypadku braku zakupionego towaru na magazynie Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym oraz ustalenia nowego terminu dostawy, jeśli nowy termin dostawy nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego wówczas następuje anulowanie zamówienia.
8. W przypadku niemożności skontaktowania się z Kupującym zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym możliwym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego
9. W przypadku braku możliwości zrealizowania części zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący może odstąpić od umowy lub zdecydować o realizacji przez Sprzedającego możliwej do zrealizowania części zamówienia, powiadamiając niezwłocznie Sprzedającego o podjętej decyzji poprzez wiadomość e-mail.
10. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący nie ma możliwości jego zmiany.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.
12. Przewidywany czas realizacji wysyłki to 48 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z art. 10 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z póz. zm./. – 1 sztuka materiału jest towarem przygotowanym indywidualnie na zamówienie klienta, ma określony wymiar i nie podlega zwrotowi, dlatego prosimy o przemyślane zakupy.
2. Ze względu na różne odwzorowanie kolorów przez ekran monitora oferowane dzianiny mogą różnić się odcieniem od stanu faktycznego, dlatego też kolor dzianiny nie może stanowić podstawy reklamacji lub zwrotu.
3. Reklamacji nie podlegają te wady, które Kupujący będzie w stanie usunąć sam w łatwy sposób.
4. Reklamacja jest możliwa, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:
- nie był używany,
- nie został w żaden sposób zniszczony,
- jest kompletny.
5. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną fakturą lub paragonem oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian w takiej samej cenie jak zwracany towar.
6. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
7. Sklep.bamid.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłka musi być nadana w sposób umożliwiający Sprzedającemu zweryfikowanie jej zawartości w momencie odbioru.
8. Jeśli Sprzedający nie będzie miał możliwości otworzenia paczki przed jej przyjęciem paczka nie zostanie przez niego przyjęta.
9. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupujacego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
10. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: „BAMID”, ul. Warszawska 1A, 09-530 Gąbin z dopiskiem „REKLAMACJA”. Przesyłka musi być nadana w sposób umożliwiający Sprzedającemu zweryfikowanie jej zawartości w momencie odbioru. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie